ผู้บรรยาย
ธนบูรณ์ สมบูรณ์
องค์กรนวัตกรรมสังคม CreativeMOVE
          ​เอซ-ธนบูรณ์ สมบูรณ์ จบปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และไปศึกษาต่อด้านการถ่ายภาพจาก Academy of Art University, San Francisco ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นที่รู้จักในฐานะช่างภาพแฟชั่นที่มีผลงานร่วมกับนิตยสารชื่อดังหลายเล่ม ก่อนจะผันตัวมาใช้ชีวิตเป็น Creative Director และผู้ก่อตั้งเว็บไซต์สร้างสรรค์อย่าง PORTFOLIO*NET และ CreativeMOVE
          ​จุดเริ่มต้นของการทำงานออกแบบเพื่อขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงสังคมมาจากการทำงานอาสาสมัคร และได้เห็นว่าความถนัดของตนสามารถช่วยเหลือสังคมได้ จึงได้ขยายองค์กรนวัตกรรมสังคม CreativeMOVE ร่วมกับคนรุ่นใหม่ที่มีจิตสาธารณะ เน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคม โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ ศิลปะ และการออกแบบ มุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาใน 5 ประเด็นหลัก คือ สังคม สิ่งแวดล้อม การศึกษา ภัยพิบัติ และสุขภาพ
          ธนบูรณ์ สมบูรณ์ ได้นำอินโฟกราฟิกมาใช้ภาพอธิบายข้อมูลองค์ความรู้ให้เข้าใจง่ายขึ้นในเวลารวดเร็ว รวมทั้งยังได้นำนวัตกรรมสังคมด้าน Creative Art & Design จากทั่วโลกมาแบ่งปันให้กับสมาชิกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ โดยใช้ Social Media โดยเฉพาะ Facebook หรือ Twitter ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมในเชิงบวก และสอดคล้องกับพฤติกรรมการรับสารของคนสมัยใหม่ที่มองหาสิ่งแปลกใหม่ สร้างสรรค์ กระชับ และรวดเร็ว