ผู้บรรยาย
เจิ้ง ฉู่ เสียน
ผอ.หอสมุดแห่งชาติไต้หวัน อดีต ผอ.ห้องสมุดประชาชนไทเป (หน่วยงานที่ดูแลห้องสมุดประชาชนไทเป
สาขาเป่ยโถว)
          ​เจิ้ง ฉู่ เสียน สำเร็จการศึกษาปริญญาโทและเอก สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน และเคยเป็นนักวิจัย คณะบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ธแคโรไลนา (แชปเปล ฮิลล์)
          ​เจิ้ง ฉู่ เสียน เริ่มงานที่ห้องสมุดประชาชนไทเปมาตั้งแต่ปี 2523 ประจำอยู่ตามสาขาต่างๆ เคยดูแลส่วนงานส่งเสริมห้องสมุด ส่วนงานห้องเด็ก เป็นผู้อำนวยการห้องสมุดสาขามินเชงระหว่างปี 2528-2530 จากนั้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนงาน แผนกสารสนเทศ ประจำสำนักผู้บริหารของสภาแห่งชาติไต้หวัน ประมาณ 10 ปี กระทั่งในปี 2541 เธอจึงเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการห้องสมุดประชาชนไทเป ห้องสมุดนี้ได้รับการออกแบบให้มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออก รวมทั้งมีสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะและงดงาม เมื่อเดือนมกราคม 2554 เธอได้ก้าวขึ้นเป็นผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติ เป็นผู้หญิงคนแรกที่ครองตำแหน่งนี้นับตั้งแต่ก่อตั้งหอสมุดแห่งชาติมานานถึง 76 ปี
          เจิ้ง ฉู่ เสียน เคยได้รับรางวัลผู้ให้บริการภาครัฐดีเด่น ประจำปี 2542 (Fourth Annual Important Contribution to National Infrastructure by Government Employee Award) จากมูลนิธิวิชาการ ซุน หยุน ซวน ส่วนห้องสมุดประชาชนไทเป ได้รับมาตรฐาน ISO 9002 ในช่วงเวลาที่เธอดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ (2541-2552) และต่อมาได้รับรางวัลหน่วยงานภาครัฐดีเด่น ด้านคุณภาพการให้บริการ ในปี 2552