ผู้บรรยาย
เอียน จูคส์
นักการศึกษาชาวแคนนาดา
ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับโครงสร้างสถาบันการศึกษา และการออกแบบการสอนสำหรับคนยุคดิจิทัล
เอียน จูคส์ เป็นครู เป็นทั้งนักจัดการ นักเขียน ที่ปรึกษา อาจารย์มหาวิทยาลัย และผู้บรรยายพิเศษ เขาเป็นผู้อำนวยการกลุ่มให้คำปรึกษานานาชาติที่ดูแลด้านการพัฒนาแผนงานและความเป็นผู้นำ เกี่ยวข้องกับเรื่อง การวางกลยุทธ์ การออกแบบหลักสูตรและสิ่งพิมพ์ การจัดการความเปลี่ยนแปลง การฝึกอบรมออนไลน์ ฯลฯ ตลอดระยะเวลากว่าสิบปีเขาทำงานให้กับลูกค้ามากกว่า 40 ประเทศ และบรรยายนำเสนอในหัวข้อต่างๆ มากกว่า 8,000 เรื่อง โดยเฉลี่ยมีผู้ฟังเขาประมาณ 300,000-350,000 คนต่อปี