ผู้บรรยาย
นที จารยะพันธุ์ และคณิต อร่ามกิจโพธา
บริษัท แฮปปิโอ้ จำกัด
          ​นที จารยะพันธุ์ และคณิต อร่ามกิจโพธา เป็นบัณฑิตจากรั้วเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี 2553 เมื่อครั้งที่ คณิต ได้ไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ชักชวนกลุ่มเพื่อนให้เข้าร่วมการประกวดแผนธุรกิจเพื่อสังคมระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโอเชียเนีย ครั้งที่ 3 (GSVC-SEA) ซึ่งมาจัดการแข่งขันระดับภูมิภาคที่ประเทศไทย โดยได้ร่วมกันพัฒนาแอพพลิเคชั่น “Freehap” ซึ่งสามารถเป็นดัชนีชี้วัดความสุขของคนในสังคม โครงงานนี้ได้เข้ารอบในระดับอาเซียนและได้ไปแข่งขันในระดับโลก
          ​จากโครงการระดับมหาวิทยาลัย ทั้งสองได้ต่อยอดผลงานและแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคมร่วมกัน โดยได้เปิดบริษัท “แฮปปิโอ้” รับออกแบบแอพพลิเคชั่นเพื่อใช้สื่อสารกับคนรุ่นใหม่ และยังคงสานต่อพัฒนาแอพพลิเคชั่น “Freehap” จนได้รับรางวัลชนะเลิศสุดยอดซอฟต์แวร์ไทย จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในปี 2556
          ผลงานของนทีและคณิตเป็นตัวอย่างให้เห็นว่า แม้เทคโนโลยีในปัจจุบันจะถูกพัฒนาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นและคนดูเหมือนจะมีความสุขน้อยลง แต่หากผู้ออกแบบนวัตกรรมใช้ความคิดสร้างสรรค์และความใส่ใจ ก็จะสามารถเติมเต็มข้อบกพร่องของสังคมยุคดิจิทัลได้ ก่อเกิดเป็นสังคมที่มีความสุขจากการดูแลช่วยเหลือคนใกล้ตัวและเพื่อนร่วมสังคม