วิธีลงทะเบียน
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ TK Forum 2014 โปรดลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้า
กรอกข้อมูลและส่งกลับมายังอีเมล nantana@tkpark.or.th หรือ โทรสารหมายเลข 02-264-5966
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02-264-5963 ถึง 65 ต่อ 113 (ฝ่ายวิชาการ)
วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557 เวลา 8.00-17.00 น.
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ลงทะเบียนและชำระเงินจำนวน 1,500 บาท (รวมค่าเอกสาร อาหารว่าง และอาหารกลางวัน)
โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงไทย สาขาสยามสแควร์ ประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี “สบร.- สำนักงานอุทยานการเรียนรู้”
เลขที่บัญชี 052-0-02051-0
ลงทะเบียนพร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน
ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2557
วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 เวลา 12.30-17.00 น.
ศูนย์การเรียนรู้อเนกประสงค์ อุทยานการเรียนรู้ ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์