กำหนดการ
TK Forum 2014 “Learning in the Digital Era”
วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557 เวลา 8.00-17.00 น.
ณ ห้องเวิลด์บอลรูม บีซี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
8.00-9.00 น.
9.00-9.30 น.

9.30-10.45 น.
10.45-11.00 น.
11.00-12.15 น.


12.15-13.45 น.
13.45-15.00 น.


15.00-15.15 น.
15.15-16.30 น.


16.30-17.00 น.
​ลงทะเบียน
พิธีเปิดงาน :
- กล่าวต้อนรับและรายงาน
โดย​ ดร.สิริกร มณีรินทร์ ประธานอนุกรรมการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้
- กล่าวเปิดงาน
โดย​ นายทรงศักดิ์ เปรมสุข ประธานกรรมการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
- วีดิทัศน์
การบรรยาย เรื่อง "Understanding the Digital Generation: Strategies for Teaching Digital Learners in Today’s Classrooms"
โดย ​เอียน จูคส์ (Ian Jukes) นักการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ประเทศแคนาดา ผู้เขียนหนังสือ Understanding the Digital Generation และ Living on the Future Edge
พักรับประทานอาหารว่าง
การบรรยาย เรื่อง “ปฏิรูประบบการเรียนรู้ คือการปฏิรูปสังคมที่แท้จริง”
โดย​ ​ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การบรรยาย เรื่อง “Innovative Practices for Lifelong Learning in the Digitalized Society: Korean Case”
โดย ​​ดร.ชอย อุน ชิล (Choi Un Shil) ศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัยอาจู อดีตประธานสถาบันแห่งชาติเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต ประเทศเกาหลีใต้
พักรับประทานอาหารว่าง
การบรรยาย เรื่อง “New Paradigm for Taiwan's Public Libraries and National Library in Digital Era”
โดย ​​ดร.เจิ้ง ฉู่ เสียน (Tseng Shu-hsien) ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติไต้หวัน
สรุปและปิดการประชุม
TK Forum 2014
วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 เวลา 12.30-17.00 น.
ณ ศูนย์การเรียนรู้อเนกประสงค์ อุทยานการเรียนรู้ต้นแบบและบริการ ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
12.30-13.15 น.
13.15-13.30 น.

13.30-14.00 น.

14.00-14.30 น.14.30-15.00 น.

15.00-15.20 น.
15.20-15.50 น.

15.50-16.20 น.

16.20-16.50 น.

16.50-17.00 น.
​ลงทะเบียน
พิธีเปิดงาน :
- กล่าวต้อนรับ และวัตถุประสงค์
โดย​ ดร.ทัศนัย วงศ์พิเศษกุล
รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
และผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้
วีดิทัศน์
แบ่งปันความรู้ เรื่อง “ทักษะจำเป็นของเด็กไทยยุคดิจิทัล คืออะไร? สร้างได้อย่างไร?”
โดย​ ​ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ eduzones.com
แบ่งปันความรู้ เรื่อง “เรียน / รู้ / รอบ / โลก: แหล่งความรู้และรูปแบบการเรียนรู้
ในยุคดิจิทัล เพื่อคนทุกวัยโดนใจกันทุกคน”
โดย​ นายวรสรวง ดวงจินดา ผู้อำนวยการสำนักจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
แบ่งปันความรู้ เรื่อง “ร้านน้ำชาสอนชีวิต ผลิตผลความคิดจากโรงเรียนปลายด้ามขวาน”
โดย​ นางสาวซูไรยา อาแด โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง จังหวัดปัตตานี
พักรับประทานอาหารว่าง
แบ่งปันความรู้ เรื่อง “ครูนอกกรอบค้นพบอะไรในโรงเรียนนอกกะลา?”
โดย​ นายวิเชียร ไชยบัง ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์
แบ่งปันความรู้ เรื่อง “How Creativity Can Change the World”
โดย​ นายธนบูรณ์ สมบูรณ์ องค์กรนวัตกรรมสังคม Creative MOVE
แบ่งปันความรู้ เรื่อง “เพิ่มสุขในการเรียน เปลี่ยนสังคมได้”
โดย​ นายนที จารยะพันธุ์ และ นายคณิต อร่ามกิจโพธา บริษัท แฮปปิโอ้ จำกัด
สรุปและปิดการประชุม