การสัมมนาวิชาการ TK Forum 2014 “Learning in the Digital Era”
วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557 เวลา 8.00-17.00 น.
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 เวลา 12.30-17.00 น.
ศูนย์การเรียนรู้อเนกประสงค์ อุทยานการเรียนรู้ต้นแบบและบริการ ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
TK Forum 2014 : วีดิทัศน์งาน TK Forum 2014 “Learning in the Digital Era”


ดาวน์โหลดเอกสารและสไลด์ประกอบการสัมมนา ได้ที่นี่
สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-264-5963 ถึง 65 ต่อ 113
       (ฝ่ายวิชาการ)
หัวข้อการบรรยายและนำเสนอ
Understanding the Digital Generation: Strategies for Teaching Digital Learners in Today’s Classrooms เอียน จูคส์ (Ian Jukes), แคนาดา
ปฏิรูประบบการเรียนรู้ คือการปฏิรูปสังคมที่แท้จริง โดย ดร.วราภรณ์ สามโกเศศ, ไทย
Innovative Practices for Lifelong Learning in the Digitalized Society: Korean Case โดย ดร.ชอย อุน ชิล (Choi Un Shil), เกาหลีใต้
New Paradigm for Taiwan's Public Libraries and National Library in Digital Era โดย ดร.เจิ้ง ฉู่ เสียน (Tseng Shu-hsien), ไต้หวัน
ทักษะจำเป็นของเด็กไทยยุคดิจิทัล คืออะไร? สร้างได้อย่างไร? โดย ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์
เรียน / รู้ / รอบ / โลก: แหล่งความรู้และรูปแบบการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล เพื่อคนทุกวัยโดนใจกันทุกคน โดย นายวรสรวง ดวงจินดา
ร้านน้ำชาสอนชีวิต ผลิตผลความคิดจากโรงเรียนปลายด้ามขวาน นางสาวซูไรยา อาแด
ครูนอกกรอบค้นพบอะไรในโรงเรียนนอกกะลา? โดย นายวิเชียร ไชยบัง
How Creativity Can Change the World โดย นายธนบูรณ์ สมบูรณ์
เพิ่มสุขในการเรียน เปลี่ยนสังคมได้ โดย นายนที จารยะพันธุ์ และ นายคณิต อร่ามกิจโพธา
TEDxChiangMai 2013
การบรรยายพิเศษ “Creativity based learning” โดย ดร.วิริยะ ฤๅชัยพาณิชย์
Thailand conference on Reading 2013
การบรรยายพิเศษ “คุณภาพการศึกษาที่เท่าเทียม: บทบาทสำคัญของการพัฒนาทักษะและนิสัยการอ่านในช่วงวัยประถมศึกษา” โดย ดร.ธีร์ จินกราน (Dhir Jhingran) ประเทศอินเดีย
TK Conference on Reading 2012
การบรรยายพิเศษ “Social and Cognitive Benefits of Lifelong Reading” โดย ดร.เอ็น วรประสาท (Dr.N Varaprasad) ประเทศสิงคโปร์